COPYRIGHT

Wszystkie zdjęcia i treści zawarte na tym blogu są moją własnością
(chyba że zaznaczono inaczej) - prawa autorskie zastrzeżone.
Kopiowanie i przetwarzanie tych zdjęć oraz treści bez mojej zgody stanowi naruszenie prawa. 


Jeśli chcesz je wykorzystać, skontaktuj się poprzez e-mail:
ala.konturek@gmail.com

All images and content contained on this blog are my property (unless otherwise noted) - rights reserved.
Copy and processing of these photos and contents without my permission is a violation of the law.


If you want to use them, contact by e-mail:
ala.konturek@gmail.com